Out Mark trò chơi phòng thủ tháp kể về hành tinh Sardar phức tạp, tráng lệ và kỳ lạ. Một vòng tròn khổng lồ và ngoạn mục của các thiên thần được treo lơ lửng trên toàn thành phố, chia thế giới thành hai bên – bên trong vòng tròn, nó đẹp đẽ và thoải mái như thiên đường, bên ngoài vòng tròn, nó hỗn loạn và mất trật tự.

Giống như ngày tận thế, có một số lượng lớn á nhân và dị nhân đã định cư ở Khu vực 99, và các lực lượng của tất cả các bên đan xen, cạnh tranh lẫn nhau, sẵn sàng di chuyển, và khủng bố và tình trạng bất ổn giống như địa ngục. Vì năng lực chỉ huy chiến đấu tốt, đồng thời có lý tưởng và niềm tin kiên định, bạn đã được chọn làm đội trưởng tổ hợp tác đặc biệt, dẫn theo một số nhân viên đến Quận 99 dẹp loạn.