Path of Exile Mobile GL

Path of Exile được phát hành lần đầu vào năm 2013 trên nền tảng PC. Giờ đây, một phiên bản di động đang được phát triển cũng bởi Grinding Gear Games. Trong đoạn trailer ở trên đã tiết lộ rằng trò chơi đang được phát triển nội bộ, các yếu tố gameplay cốt lõi vẫn sẽ giữ nguyên vẹn như bản PC.