Path of Exile Mobile

Path of Exile được phát hành lần đầu vào năm 2013 trên nền tảng PC. Giờ đây, một phiên bản di động đang được phát triển cũng bởi Grinding Gear Games. Trong đoạn trailer ở trên đã tiết lộ rằng trò chơi đang được phát triển nội bộ, các yếu tố gameplay cốt lõi vẫn sẽ giữ nguyên vẹn như bản PC.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Path of Exile Mobile

Path of Exile được phát hành lần đầu vào năm 2013 trên nền tảng PC. Giờ đây, một phiên bản di động đang được phát triển cũng bởi Grinding Gear Games. Trong đoạn trailer ở trên đã tiết lộ rằng trò chơi đang được phát triển nội bộ, các yếu tố gameplay cốt lõi vẫn sẽ giữ nguyên vẹn như bản PC.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.