Path of Titans

Path of Titans một trò chơi sinh tồn MMO khủng long chủ đề khá mới lạ. Một môi trường rộng lớn chứa tới hơn 200 người chơi trên mỗi máy chủ. Lập nhóm với người chơi khác và cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ.

Hoặc bạn có thể chọn lựa đơn thân độc mã, miễn sao bạn có thể sinh tồn và sống sót. Khi hoàn thành các nhiệm vụ, bạn sẽ mở khóa được nhiều điều thú vị khác để nâng cấp nhân vật khủng long trở nên mạnh mẽ và khác biệt hơn. Game phù hợp với Player yêu thích dòng game MMO nội dung về khủng long.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Path of Titans

Path of Titans một trò chơi sinh tồn MMO khủng long chủ đề khá mới lạ. Một môi trường rộng lớn chứa tới hơn 200 người chơi trên mỗi máy chủ. Lập nhóm với người chơi khác và cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ.

Hoặc bạn có thể chọn lựa đơn thân độc mã, miễn sao bạn có thể sinh tồn và sống sót. Khi hoàn thành các nhiệm vụ, bạn sẽ mở khóa được nhiều điều thú vị khác để nâng cấp nhân vật khủng long trở nên mạnh mẽ và khác biệt hơn. Game phù hợp với Player yêu thích dòng game MMO nội dung về khủng long.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.