Pettson’s Inventions GL

Giúp Pettson và Findus xây dựng phát minh của họ. Trong trò chơi khó này, bạn nên giúp xây dựng những phát minh thông minh này. Bạn cần phải tìm ra những đối tượng nào nên được đưa vào và nơi để đặt chúng vào máy móc. Kéo và thả các đối tượng vào đúng vị trí của chúng và xem phát minh bắt đầu. Đối với mỗi phát minh hoàn thành sẽ có phần thưởng của một bánh răng.

Khi bạn đã hoàn thành tất cả các phát minh, một phát minh đặc biệt sẽ được mở khóa, nơi bạn sẽ giúp Findus bay ra ngoài vũ trụ. Pettson’s Inventions là một ứng dụng sư phạm thực hành logic và kích thích sự sáng tạo cho người chơi.