Plague Days GL

Một bệnh dịch không rõ đã quét qua cả thế giới trong chớp mắt, chỉ vài người có thể sống sót sau thảm họa bất ngờ. Bây giờ bạn sẽ phải dẫn dắt nhóm người sống sót may mắn này chiến đấu cho cuộc sống, trong một khách sạn xe máy bỏ hoang dường như là nơi trú ẩn cuối cùng của bạn.

Xây dựng tòa thành của bạn từ đầu trong nhà nghỉ này, lái chiếc xe bán tải của bạn ra thế giới bên ngoài để tiếp tế, chiến đấu với cả người đột biến và những người sống sót khác đến giây cuối cùng của cuộc đời bạn.