Pokémon Masters Global

Trainer Lodge đã đến với Pokémon Masters EX! Hãy tham gia với tư cách là một Nhà huấn luyện và tương tác với những Nhà huấn luyện khác! Bạn có thể xây dựng mối quan hệ chặt chẽ và thu thập những bức ảnh và câu chuyện đặc biệt!

Advertisements

Những câu chuyện đen tối của nhân vật phản diện sẽ được mở ra, bao gồm Team Rocket và các tổ chức phản diện khác! Hãy theo dõi những chương mới hấp dẫn! Tập hợp các Huấn luyện viên và Pokémon để tham gia vào những trận chiến đầy hứng thú.