Police Patrol Simulator

Police Patrol Simulator một trò chơi mô phỏng công việc tuần tra của cảnh sát trên đường phố. Người chơi sẽ hóa thân vào vai một cảnh sát viên tuần tra trên đường để tìm kiếm tội phạm, trấn an trật tự hòa bình cho thị trấn, khôi phục lại trật tự và trở thành một cảnh sát viên tối cao.

Sân chơi của bạn là một thế giới mở rộng lớn, đẹp đẽ không có màn hình hoặc giới hạn tải. Có rất nhiều các loại xe khác nhau để mở khóa, người chơi có thể tùy chỉnh xe và tuần tra xung quanh thành phố. Game phù hợp với người chơi yêu thích dòng game Sandbox nhập vai.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Police Patrol Simulator

Police Patrol Simulator một trò chơi mô phỏng công việc tuần tra của cảnh sát trên đường phố. Người chơi sẽ hóa thân vào vai một cảnh sát viên tuần tra trên đường để tìm kiếm tội phạm, trấn an trật tự hòa bình cho thị trấn, khôi phục lại trật tự và trở thành một cảnh sát viên tối cao.

Sân chơi của bạn là một thế giới mở rộng lớn, đẹp đẽ không có màn hình hoặc giới hạn tải. Có rất nhiều các loại xe khác nhau để mở khóa, người chơi có thể tùy chỉnh xe và tuần tra xung quanh thành phố. Game phù hợp với người chơi yêu thích dòng game Sandbox nhập vai.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.