Pull the Pin GL

Trong trò chơi Pull the Pin đầy đồ họa thỏa mãn và cấp độ sáng tạo này, bạn có thể thử thách bản thân, bộ não và bạn bè của mình. Tất cả các quả bóng phải đi vào đường ống, bạn có thể tháo các chốt theo đúng thứ tự và làm cho nó xảy ra không? Nào cùng thử nhé.