Quạt Tản Nhiệt Điện Thoại Memo DL02

 • Phương thức sạc: USB
 • Bộ chuyển đổi điện áp và dòng điện: 5V 2A
 • Model: chiều rộng là 65-87mm
 • Kích thước: 80*64*34mm
 • Cáp cho bộ chuyển đổi: Type-C/cho iPhone (tùy chọn)
 • Cáp sạc: Giao diện USB 1.5 mét sang Type-C

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Quạt Tản Nhiệt Điện Thoại Memo DL02

 • Phương thức sạc: USB
 • Bộ chuyển đổi điện áp và dòng điện: 5V 2A
 • Model: chiều rộng là 65-87mm
 • Kích thước: 80*64*34mm
 • Cáp cho bộ chuyển đổi: Type-C/cho iPhone (tùy chọn)
 • Cáp sạc: Giao diện USB 1.5 mét sang Type-C

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.