RASPBERRY MASH

RASPBERRY MASH một trò chơi bắn súng hành động đầy thử thách với sự tham gia của cô gái trẻ trên hành trình trả thù các vị thần. Giống như rất nhiều các trò chơi Roguelike hay ho nào khác, có nhiều thứ diễn ra hơn là chỉ các ngục tối ngẫu nhiên và cụ thể là vũ khí mà cô gái sử dụng sẽ rất đa dạng.

Chẳng hạn búa phù hợp cho các cuộc tấn công tầm gần hạng nặng, bệ phóng tên lửa luôn là kiểu cổ điển, giáo có độ gây dame cực kỳ khó chịu. Nếu bạn yêu thích các cuộc chinh phục ngục tối Roguelike hãy tải ngay Raspberry Mash để thưởng thức.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

RASPBERRY MASH

RASPBERRY MASH một trò chơi bắn súng hành động đầy thử thách với sự tham gia của cô gái trẻ trên hành trình trả thù các vị thần. Giống như rất nhiều các trò chơi Roguelike hay ho nào khác, có nhiều thứ diễn ra hơn là chỉ các ngục tối ngẫu nhiên và cụ thể là vũ khí mà cô gái sử dụng sẽ rất đa dạng.

Chẳng hạn búa phù hợp cho các cuộc tấn công tầm gần hạng nặng, bệ phóng tên lửa luôn là kiểu cổ điển, giáo có độ gây dame cực kỳ khó chịu. Nếu bạn yêu thích các cuộc chinh phục ngục tối Roguelike hãy tải ngay Raspberry Mash để thưởng thức.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.