Rise of Settlers

Rise of Settlers một trò chơi chiến thuật sẽ đưa người chơi trở thành một vị vua cai trị một lục địa và bạn sẽ phải học cách quản lý, xây dựng vương quốc của riêng mình. Quy hoạch thành phố, phát triển công nghệ và tham gia vào sự trỗi dậy của các nền văn minh nhân loại mới.

Một nhóm anh hùng đã xuất hiện và cùng tập hợp để trợ sức cho bạn trên con đường chinh phục thế giới. Đây có lẽ là một cuộc chiến sử thi giữa các nền văn minh, bạn sẽ hợp tác cùng những vị tướng huyền thoại trong lịch sử để cải cách và kiến tạo nên trang sử mới của riêng bạn. Game phù hợp với người chơi yêu thích dòng game Build-Battle.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Rise of Settlers một trò chơi chiến thuật sẽ đưa người chơi trở thành một vị vua cai trị một lục địa và bạn sẽ phải học cách quản lý, xây dựng vương quốc của riêng mình. Quy hoạch thành phố, phát triển công nghệ và tham gia vào sự trỗi dậy của các nền văn minh nhân loại mới.

Một nhóm anh hùng đã xuất hiện và cùng tập hợp để trợ sức cho bạn trên con đường chinh phục thế giới. Đây có lẽ là một cuộc chiến sử thi giữa các nền văn minh, bạn sẽ hợp tác cùng những vị tướng huyền thoại trong lịch sử để cải cách và kiến tạo nên trang sử mới của riêng bạn. Game phù hợp với người chơi yêu thích dòng game Build-Battle.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.