Shadowverse CCG US

Với chiến lược cùng cơ chế sáng tạo đảm bảo trận chiến hoành tráng. Một trò chơi thẻ bài theo lượt nhiều người chơi yêu thích thú vị với hơn 1 triệu người chơi hàng ngày. Tám lớp nhân vật với mỗi mô hình độc đáo và thẻ sát thủ riêng biệt, hơn 1500+ thẻ, mỗi thẻ được minh họa lộng lẫy với nghệ thuật tưởng tượng phong phú trải nghiệm.