Trong thời đại Soul Knight súng gươm, một viên đá ma thuật duy trì sự cân bằng của thế giới đã bị đánh cắp bởi những sinh vật ngoài hành tinh sử dụng công nghệ cao. Thế giới lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Advertisements

Tất cả trông chờ vào việc bạn thu hồi được viên đá ma thuật. Chúng tôi không thể nào làm gì được hơn nữa. Hãy xông lên và bắn hạ những lính tí hon ngoài hành tinh để thu hồi lại viên đá ma thuật đã mất.