Spellbreak

Spellbreak một trò chơi nhập vai phong cách Battle tập trung vào yếu tố phép thuật và ma thuật. Người chơi phải kết hợp các loại phép thuật phù hợp với lối chơi để tiêu diệt những Player khác trên hòn đảo Hollow.

Trò chơi gồm 6 class chính như Conduit, Toxicologist, Stoneshaper, Frostborn, Pyromancer và Tempest. Mỗi class đều có những khả năng thi triển phép thuật và sức mạnh nội tại khác nhau vì thế người chơi cần nghiên cứu kỹ lưỡng để chọn ra môt nhân vật phù hợp với phong cách chiến đấu của bạn nhất. Game phù hợp với Player yêu thích dòng game Battle Royale.

2 Bình luận

  1. PENTOGM PENTOGM PENTOGM PENTOGM vào ngày 21 Tháng Mười, 2022 lúc 1:17 chiều

    how to download

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Spellbreak

Spellbreak một trò chơi nhập vai phong cách Battle tập trung vào yếu tố phép thuật và ma thuật. Người chơi phải kết hợp các loại phép thuật phù hợp với lối chơi để tiêu diệt những Player khác trên hòn đảo Hollow.

Trò chơi gồm 6 class chính như Conduit, Toxicologist, Stoneshaper, Frostborn, Pyromancer và Tempest. Mỗi class đều có những khả năng thi triển phép thuật và sức mạnh nội tại khác nhau vì thế người chơi cần nghiên cứu kỹ lưỡng để chọn ra môt nhân vật phù hợp với phong cách chiến đấu của bạn nhất. Game phù hợp với Player yêu thích dòng game Battle Royale.

2 Bình luận

  1. PENTOGM PENTOGM PENTOGM PENTOGM vào ngày 21 Tháng Mười, 2022 lúc 1:17 chiều

    how to download

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.