Strike Royale GL

Có rất nhiều người nói với tôi rằng, những trò chơi chỉ là ảo và không thực. Đúng, trò chơi là ảo nhưng cách anh em tham gia vào trò chơi, cách anh em tư duy chiến lược, cách anh em tương tác và giao tiếp với những người chơi khác trong Game nó là thực.

Hãy nhìn vào đồng minh chiến đấu bên cạnh anh em, những thành tích, phần thưởng…tất cả đều là thật. Vậy tại sao chúng ta không hòa mình vào thế giới Strike Royale để trải nghiệm những điều tuyệt vời từ thế giới ảo này cơ chứ???