Super Sus – Who Is The Impostor

Super Sus – Who Is The Impostor một trò chơi suy luận xã hội trực tuyến với 9 người chơi thực khác trong khi bạn phải cố gắng giữ con tàu vũ trụ của mình tồn tại và sống sót. Bạn phải tỉnh táo và cẩn thận vì một hoặc nhiều người chơi ngẫu nhiên trong số các phi hành gia chính là kẻ mạo danh muốn giết tất cả mọi người trên tàu.

Sử dụng kỹ năng suy luận của bạn để xác định các bên có tội và thuyết phục những người bạn tin tưởng nơi bạn. Một màn chơi sẽ diễn ra trong 7 phút, trong thời gian này bạn sẽ thực hiện các nhiệm vụ điều tra để tìm ra vai trò của những kẻ mạo danh. Với hơn 20 vai trò độc đáo, 3 phe phái và mỗi vai trò sẽ có những kỹ năng riêng biệt. Game hiện đang mở đăng ký trước trên TapTap, nếu yêu thích hãy ấn ngay Subscribed để nhận thông tin ngay khi trò chơi phát hành.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Super Sus – Who Is The Impostor

Super Sus – Who Is The Impostor một trò chơi suy luận xã hội trực tuyến với 9 người chơi thực khác trong khi bạn phải cố gắng giữ con tàu vũ trụ của mình tồn tại và sống sót. Bạn phải tỉnh táo và cẩn thận vì một hoặc nhiều người chơi ngẫu nhiên trong số các phi hành gia chính là kẻ mạo danh muốn giết tất cả mọi người trên tàu.

Sử dụng kỹ năng suy luận của bạn để xác định các bên có tội và thuyết phục những người bạn tin tưởng nơi bạn. Một màn chơi sẽ diễn ra trong 7 phút, trong thời gian này bạn sẽ thực hiện các nhiệm vụ điều tra để tìm ra vai trò của những kẻ mạo danh. Với hơn 20 vai trò độc đáo, 3 phe phái và mỗi vai trò sẽ có những kỹ năng riêng biệt. Game hiện đang mở đăng ký trước trên TapTap, nếu yêu thích hãy ấn ngay Subscribed để nhận thông tin ngay khi trò chơi phát hành.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.