Tay cầm chơi Game 1 tay Baseus GAMO GA05

 • Tên thương hiệu: BASEUS
 • Tương thích Thương Hiệu/Mô Hình: Điện Thoại
 • Đóng gói: Yes
 • Loại giao diện: Bluetooth
 • Loại: Gamepad Controllers
 • Mô hình Số: Baseus Gamepad
 • Loại: Không Dây Di Động Gamepad
 • Chất liệu: PC + Silicone
 • Kích thước: 8.47 cm * 5.82 cm * 2.61 cm
 • Dung Lượng pin: 340 mAh/3.7 V
 • Đầu vào: 5 V/500 mAh
 • Tỷ lệ Hiện Tại: 35mA
 • Miễn phí Phụ Kiện: Loại C Cáp * 1/Lưu Trữ Túi * 1

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Tay cầm chơi Game 1 tay Baseus GAMO GA05

 • Tên thương hiệu: BASEUS
 • Tương thích Thương Hiệu/Mô Hình: Điện Thoại
 • Đóng gói: Yes
 • Loại giao diện: Bluetooth
 • Loại: Gamepad Controllers
 • Mô hình Số: Baseus Gamepad
 • Loại: Không Dây Di Động Gamepad
 • Chất liệu: PC + Silicone
 • Kích thước: 8.47 cm * 5.82 cm * 2.61 cm
 • Dung Lượng pin: 340 mAh/3.7 V
 • Đầu vào: 5 V/500 mAh
 • Tỷ lệ Hiện Tại: 35mA
 • Miễn phí Phụ Kiện: Loại C Cáp * 1/Lưu Trữ Túi * 1

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.