Tay Cầm Chơi Game Không Dây Saitake 7007F

1. Cấu trúc độc đáo:

 • Sử dụng cấu trúc của 3 phần, khoảng cách mở rộng tối đa đạt 16cm;
 • Kích thước hiệu lực tốt để kẹp chặt điện thoại thông minh;

2. Quy trình điều trị độc đáo:

 • Sử dụng tấm thép không gỉ để dán vào vỏ nhựa, tay cầm chơi game có vẻ cao hơn;

3. Thiết kế cần điều khiển mini:

 • Cần điều khiển mini (cần điều khiển tương tự như thiết kế công tắc điều khiển), 1,000,000 lần sử dụng;
 • Thiết kế cần điều khiển bất đối xứng trái phải, mang lại cảm giác độc đáo khi chơi game;

4. Thiết kế nút kích hoạt:

 • Sử dụng thiết kế nút kích hoạt, cảm giác chơi tốt;
 • Sử dụng nút công tắc cảm ứng thay vì dẫn nút nhựa, đột Quart ngắn, hành động nhanh hơn;

5. Thiết kế nút pha lê:

 • Sử dụng thiết kế nút pha lê, hình ảnh đẹp của tay cầm chơi game;

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Tay Cầm Chơi Game Không Dây Saitake 7007F

1. Cấu trúc độc đáo:

 • Sử dụng cấu trúc của 3 phần, khoảng cách mở rộng tối đa đạt 16cm;
 • Kích thước hiệu lực tốt để kẹp chặt điện thoại thông minh;

2. Quy trình điều trị độc đáo:

 • Sử dụng tấm thép không gỉ để dán vào vỏ nhựa, tay cầm chơi game có vẻ cao hơn;

3. Thiết kế cần điều khiển mini:

 • Cần điều khiển mini (cần điều khiển tương tự như thiết kế công tắc điều khiển), 1,000,000 lần sử dụng;
 • Thiết kế cần điều khiển bất đối xứng trái phải, mang lại cảm giác độc đáo khi chơi game;

4. Thiết kế nút kích hoạt:

 • Sử dụng thiết kế nút kích hoạt, cảm giác chơi tốt;
 • Sử dụng nút công tắc cảm ứng thay vì dẫn nút nhựa, đột Quart ngắn, hành động nhanh hơn;

5. Thiết kế nút pha lê:

 • Sử dụng thiết kế nút pha lê, hình ảnh đẹp của tay cầm chơi game;

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.