Teamfight Tactics

Tập hợp một đội quân gồm những nhà vô địch yêu thích của bạn trong Teamfight Tactics, trình tự động chiến lược PVP từ Riot Games, nhà sản xuất Liên minh huyền thoại.

Trong Teamfight Tactics, bạn sẽ phác thảo, triển khai và nâng cấp từ một đội hình xoay vòng của các nhà vô địch Liên minh huyền thoại trong một trận chiến sinh tồn. Phá hủy với quỷ, bash với berserker, hoặc giữ mối quan hệ với Wardens, chiến lược là tất cả tùy thuộc vào bạn.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Teamfight Tactics

Tập hợp một đội quân gồm những nhà vô địch yêu thích của bạn trong Teamfight Tactics, trình tự động chiến lược PVP từ Riot Games, nhà sản xuất Liên minh huyền thoại.

Trong Teamfight Tactics, bạn sẽ phác thảo, triển khai và nâng cấp từ một đội hình xoay vòng của các nhà vô địch Liên minh huyền thoại trong một trận chiến sinh tồn. Phá hủy với quỷ, bash với berserker, hoặc giữ mối quan hệ với Wardens, chiến lược là tất cả tùy thuộc vào bạn.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.