The Last Remnant Remastered GL

Ở thế giới này, những vật thể bí ẩn gọi là “Tàn dư” đã tồn tại từ thời cổ đại. Ai tạo ra những đồ vật này? Khi nào? Và vì lý do gì? Không ai biết và cũng không có phương tiện để biết. Tuy nhiên, sức mạnh to lớn của tàn dư dần khiến thế giới mất cân bằng.

Một cuộc chiến đã nổ ra khởi đầu của một cuộc xung đột dài và vô tận. Nhiệm vụ của anh em là bước chân vào The Last Remnant Remastered tìm lại sự cân bằng cho thế giới của chúng ta đấy nhé.