The Summoner

The Summoner một tựa game NFT thể loại RPG miễn phí, nơi người chơi đánh bại các ông chủ thế giới, hoàn thành các màn chơi và cạnh tranh trong PvP Arena để kiếm Summoner Gold và Summoner Tokens. Có tổng cộng 10.000 Summoner NFT có sẵn để đúc, bạn có thể Play To Earn với những NFT này.

Nếu không sở hữu NFT bạn vẫn có thể trải nghiệm trò chơi thú vị này nhưng tất nhiên là bạn sẽ không có những lợi ích đặc biệt dành cho những người nắm giữ Summoner NFT. Nếu yêu thích dòng game NFT hãy thử trải nghiệm ngay The Summoner trên Google Play nhé.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

The Summoner

The Summoner một tựa game NFT thể loại RPG miễn phí, nơi người chơi đánh bại các ông chủ thế giới, hoàn thành các màn chơi và cạnh tranh trong PvP Arena để kiếm Summoner Gold và Summoner Tokens. Có tổng cộng 10.000 Summoner NFT có sẵn để đúc, bạn có thể Play To Earn với những NFT này.

Nếu không sở hữu NFT bạn vẫn có thể trải nghiệm trò chơi thú vị này nhưng tất nhiên là bạn sẽ không có những lợi ích đặc biệt dành cho những người nắm giữ Summoner NFT. Nếu yêu thích dòng game NFT hãy thử trải nghiệm ngay The Summoner trên Google Play nhé.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.