Thiết Bị Bắt Pokemon GO Plus

  • Tự động chụp Pokemon Go Plus cho IOS/Android 0.137.2
  • PMC-002D có thể sạc qua USB tự động bắt Pokemon Go Plus
  • Làm thế nào để có được ít bụi 50,000 Sao mỗi ngày!
  • Giải pháp tốt nhất là bạn phải chỉnh sửa Pokemon Go Plus của mình để bắt hoàn toàn tự động
  • Cho phép có được một bụi Sao đủ, do mối quan tâm lâu dài về năng lượng pin.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Thiết Bị Bắt Pokemon GO Plus

  • Tự động chụp Pokemon Go Plus cho IOS/Android 0.137.2
  • PMC-002D có thể sạc qua USB tự động bắt Pokemon Go Plus
  • Làm thế nào để có được ít bụi 50,000 Sao mỗi ngày!
  • Giải pháp tốt nhất là bạn phải chỉnh sửa Pokemon Go Plus của mình để bắt hoàn toàn tự động
  • Cho phép có được một bụi Sao đủ, do mối quan tâm lâu dài về năng lượng pin.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.