Three Kingdoms Domination GL

Tôi yêu những người tham vọng vì hoài bão họ thách thức tinh thần tôi. Tôi sẽ yêu những kẻ thất bại vì họ dạy tôi nhiều bài học hữu ích. Tôi sẽ yêu cái rộng lượng của người giàu, tôi yêu cái giản dị của người nghèo khổ. Tôi sẽ yêu cái cô đơn của người quyền thế, tôi sẽ yêu cái kiên nhẫn của người yếu kém.

Tôi yêu cái niềm tin mù lòa của tuổi trẻ, tôi yêu cái kinh nghiệm khôn ngoan của tuổi già. Tôi yêu cái buồn rầu trong mắt mỹ nhân, tôi yêu cái ngang tàng trong cái nhìn của người xấu xí. Nếu yêu thương là chìa khóa mở rộng những con tim nhân loại, yêu thương cũng sẽ là manh áo giáp đẩy xa những mũi tên hận thù và những gươm đao ganh ghét trong một thế giới Three Kingdoms Domination đầy hỗn loạn này.

Tham gia Three Kingdoms Domination, khám phá những vùng đất rộng lớn của Tam Quốc. Tuyển dụng hơn 100 anh hùng huyền thoại để lãnh đạo quân đội của bạn. Chỉ huy ba loại đơn vị: Bộ binh, Kỵ binh và Cung thủ. Huấn luyện và phát triển các anh hùng của bạn để giải phóng tiềm năng bẩm sinh của họ. Hãy viết lại lịch sử Tam Quốc bằng yêu thương từ tận đáy tim.