Tom Clancy’s Elite Squad GL

Thế giới đang đối mặt với một mối đe dọa chưa được biết đến mới, là chỉ huy của một đội quân tinh nhuệ chưa từng có, bạn đã được cấp carte blush để chiêu mộ những đặc vụ tốt nhất và mang tính biểu tượng nhất từ ​​vũ trụ trò chơi điện tử Tom Clancy.