Twisted Tales : Night Night Scarlett

Game platformer hành động nghệ thuật pixel trong thế giới tuyệt vời của Little Red Riding Hood với những nét chạm của metroidvania. Nó dành cho những game thủ khó tính thích các trò chơi retro trong nghệ thuật pixel đẹp mắt [8 bit 16 bit 32 bit].

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Twisted Tales : Night Night Scarlett

Game platformer hành động nghệ thuật pixel trong thế giới tuyệt vời của Little Red Riding Hood với những nét chạm của metroidvania. Nó dành cho những game thủ khó tính thích các trò chơi retro trong nghệ thuật pixel đẹp mắt [8 bit 16 bit 32 bit].

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.