Undecember

Undecember một trò chơi nhập vai đa nền tảng tập trung vào việc tùy chỉnh nhân vật, dựa trên hệ thống vật phẩm và kỹ năng phức tạp. Mỗi trận chiến sẽ là một trải nghiệm đáng giá để hướng dẫn người chơi xây dựng nhân vật của riêng họ và người chơi sẽ thử nghiệm với sự kết hợp phức tạp của hàng trăm kỹ năng và vật phẩm thu thập được.

Với các nhân vật không ngừng được phát triển, người chơi sẽ tận hưởng được cảm giác hồi hộp khi khám phá ngục tối và đi sâu vào hàng loạt các nội dung chiến đấu với kẻ thù và PvP giữa Player với nhau thông qua các chế độ chơi Co-op Party Dungeons, Raids..v..v..Trò chơi hiện tại chưa công bố ngày ra mắt chính thức. Hãy ấn ngay nút Subcribed để nhận thông tin ngay khi trò chơi phát hành.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Undecember

Undecember một trò chơi nhập vai đa nền tảng tập trung vào việc tùy chỉnh nhân vật, dựa trên hệ thống vật phẩm và kỹ năng phức tạp. Mỗi trận chiến sẽ là một trải nghiệm đáng giá để hướng dẫn người chơi xây dựng nhân vật của riêng họ và người chơi sẽ thử nghiệm với sự kết hợp phức tạp của hàng trăm kỹ năng và vật phẩm thu thập được.

Với các nhân vật không ngừng được phát triển, người chơi sẽ tận hưởng được cảm giác hồi hộp khi khám phá ngục tối và đi sâu vào hàng loạt các nội dung chiến đấu với kẻ thù và PvP giữa Player với nhau thông qua các chế độ chơi Co-op Party Dungeons, Raids..v..v..Trò chơi hiện tại chưa công bố ngày ra mắt chính thức. Hãy ấn ngay nút Subcribed để nhận thông tin ngay khi trò chơi phát hành.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.