Bạn có tin rằng thế giới của chúng tại không phải là một sự tồn tại duy nhất trên hành tinh này? Bạn nghĩ như thế nào khi mà những người Hồi Giáo, họ đã phát hiện ra và kết nối với một hành tinh song song với chúng ta. Ôi nghe nó thật điên rồ phải không anh em?

Nhưng không, đó chính là sự thật trong tựa Game VGAME. Trong tựa Game này, bạn sẽ phải đi bộ giữa thế giới thực và thế giới song song, giao tiếp với các đối tác, các tổ chức trong thế giới thực và cùng nhau chống lại sự kỳ lạ tồn tại ở thế giới song song kia.

Sử dụng lòng can đảm và sức mạnh của bạn để làm mọi thứ bạn có thể, tìm ra sự thật để duy trì sự cân bằng của luật pháp thế giới; tuy nhiên, khi có nhiều thông tin và manh mối được trình bày, dường như có một âm mưu lớn hơn đằng sau nó. Tải ngay Game về và chúng ta cũng khám phá những âm mưu đằng sau nó nhé.