World of Zenonia KR

World of Zenonia trò chơi nhập vai được xây dựng dựa trên IP Zenonia đến từ nhà phát triển Gamevil. Trò chơi sẽ sử dụng hệ thống chiến đấu hành động không mục tiêu kết hợp cùng phong cách chuyển động hoạt hình 3D không bóng mờ. Gần đây, GameEvil mới xác nhận rằng trò chơi này sẽ ra mắt vào năm 2022.