Yi Jian Samurai

Yi Jian Samurai một trò chơi PvP thời gian thực góc nhìn thứ 3 được phát triển dựa trên công nghệ Unity 3D. Phong cách trò chơi thiên về chủ nghĩa hiện thực, trò chơi chủ yếu được chia thành 2 chế độ gồm đánh xa và đánh cận chiến.

Hai người chơi sẽ cùng nhau PvP trong một khu vực nhất định và cảm giác khi người chơi PvP cùng nhau sẽ rất thú vị vì trò chơi này ứng dụng công nghệ cảm ứng rất tuyệt. Bạn sẽ cần phải phán đoán độ chính xác cũng như khoảng cách để ra đòn phù hợp. Game hiện đang mở cửa thử nghiệm và bạn có thể tải ngay từ TapTap.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Yi Jian Samurai

Yi Jian Samurai một trò chơi PvP thời gian thực góc nhìn thứ 3 được phát triển dựa trên công nghệ Unity 3D. Phong cách trò chơi thiên về chủ nghĩa hiện thực, trò chơi chủ yếu được chia thành 2 chế độ gồm đánh xa và đánh cận chiến.

Hai người chơi sẽ cùng nhau PvP trong một khu vực nhất định và cảm giác khi người chơi PvP cùng nhau sẽ rất thú vị vì trò chơi này ứng dụng công nghệ cảm ứng rất tuyệt. Bạn sẽ cần phải phán đoán độ chính xác cũng như khoảng cách để ra đòn phù hợp. Game hiện đang mở cửa thử nghiệm và bạn có thể tải ngay từ TapTap.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.