Zombie Blast Crew US

Mọi người chạy trốn khỏi thành phố, hàng loạt hoảng loạn trên đường phố. Các thây ma chiếm lấy thị trấn của chúng tôi, các tòa nhà của chúng tôi. Chúng tôi đợi quân đội, và quân đội đã không đến, vì vậy chúng tôi phải nhặt súng chiến đấu để bảo vệ lẫn nhau.

Chúng tôi đang chờ đợi một anh hùng, và một anh hùng đã không đến. Bây giờ chúng tôi chờ đợi một nhà lãnh đạo. Người lãnh đạo đó chính là bạn. Hãy đến Zombie Blast Crew, giải cứu chúng tôi, mang lại cho chúng tôi sự sống mới nhé.