Zula Mobile TR

Tham gia vào Battle Pass Seasons, thu thập các ngôi sao để cải thiện thứ hạng của bạn và nhận phần thưởng tuyệt vời. Bạn có thể mở rộng kho súng của mình và hiển thị tiến trình trong các mùa giải thông qua hoàn thành các nhiệm vụ theo mùa, hàng ngày và cả hợp đồng.

Với cấu trúc cung cấp môi trường cho cuộc thi E-Sports, Zula Mobile hiện là ứng cử viên để trở thành trò chơi FPS di động tốt nhất trong túi của bạn.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.