Home » Hướng dẫn Build Yukong Honkai: Star Rail

Hướng dẫn Build Yukong Honkai: Star Rail

Yukong là một nhân vật 4 sao thuộc nguyên tố Số Ảo trong Honkai: Star Rail được lồng tiếng bởi Dawn M.Bennett. Thông qua bài viết Build Yukong của chúng tôi, bạn có thể kiểm tra tất cả thông tin cơ bản, chiến kỹ, vết tích, tinh hồn và cách xây dựng nhân vật Yukong trở nên hiệu quả nhất trong Honkai: Star Rail.

Hồ sơ nhân vật Yukong

| Thông tin cơ bản

Vận mệnh Nguyên tố Độ hiếm
Hòa Hợp Số Ảo 4 sao

 

| Chỉ số nhân vật

HP Tấn công Phòng thủ Tốc độ Khiêu khích
Cấp 1 ? ? ? ? ?
Cấp 80 ? ? ? ? ?
Advertisements

| Lý lịch và diễn viên lồng tiếng

Diễn viên lồng tiếng EN: Dawn M. Bennett
JP: Yumi Tōma

Làm thế nào để sở hữu Yukong?

| Quay từ biểu ngữ của Yukon

Hiện tại vẫn chưa biết làm thế nào để có được Yukong trong Honkai Star Rail, mặc dù có khả năng nhân vật này sẽ có sẵn trong biểu ngữ thông thường.

Đề xuất Build Nón ánh sáng cho Yukong

| Đề xuất Build Nón ánh sáng 5 sao cho Yukong

Nón ánh sáng Độ hiếm Vận mệnh Hiệu ứng
Cuộc Chiến Chưa Nguôi 5★ Hòa Hợp Tăng 8% hiệu suất hồi Năng Lượng của người trang bị, đồng thời hồi 1 điểm Chiến Kỹ cho mục tiêu đang thi triển Tuyệt Kỹ của phe ta. Mỗi khi thi triển 2 lần Tuyệt Kỹ sẽ kích hoạt hiệu ứng này 1 lần. Sau khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ sẽ khiến sát thương gây ra bởi mục tiêu khác của phe ta trong hành động tiếp theo tăng 30%, duy trì 1 hiệp.

 

| Đề xuất Build Nón ánh sáng 4 sao cho Yukong

Nón ánh sáng Độ hiếm Vận mệnh Hiệu ứng
Quá Khứ Tương Lai 4★ Hòa Hợp Sau khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ, sẽ khiến sát thương gây ra bởi mục tiêu khác của phe ta trong hành động tiếp theo tăng 16%, duy trì 1 hiệp.
Khắc Lên Ánh Trăng 4★ Hòa Hợp Khi bắt đầu chiến đấu và khi người trang bị bắt đầu hiệp, sẽ có 1 hiệu ứng ngẫu nhiên phát huy hiệu lực. Hiệu ứng này khi phát huy hiệu lực, sẽ thay thế hiệu ứng của lần trước và không trùng với lần trước. Hiệu ứng bao gồm: Tăng 10% Tấn Công của toàn phe ta; Tăng 12% Sát Thương Bạo Kích của toàn phe ta; Tăng 6% hiệu suất hồi Năng Lượng của toàn phe ta. Hiệu ứng cùng loại không thể cộng dồn, khi người trang bị rơi vào trạng thái không thể chiến đấu sẽ giải trừ.

 

| Đề xuất Build Nón ánh sáng 3 sao cho Yukong

Nón ánh sáng Độ hiếm Vận mệnh Hiệu ứng
Điệp Khúc 3★ Hòa Hợp Sau khi vào chiến đấu, khiến Tấn Công của toàn thể phe ta tăng 8%. Kỹ năng cùng loại sẽ không có hiệu lực trùng lặp.

Advertisements

Đề xuất Build Di vật cho Yukong

| Đề xuất Build Di vật cho Yukong

Bộ di vật Hiệu ứng
Kẻ Hoang Dã Sa Mạc 2pc: Tăng Sát Thương Số Ảo 10%.
4pc: Tăng 10% tỷ lệ Bạo Kích mà người trang bị gây lên mục tiêu địch mang Hiệu Ứng Xấu. Nếu mục tiêu địch đang ở trạng thái Giam Cầm, sát thương Bạo Kích tăng 20%.

 

Ưu tiên tăng Chỉ số chính

  • Thân: % Tấn công
  • Chân: Tốc độ/% Tấn công
  • Quả cầu vị diện: Tăng sát thương Số Ảo
  • Dây liên kết: % Tấn công

Ưu tiên tăng Chỉ số phụ

  • Tốc độ
  • % Tấn công
Advertisements

| Đề xuất Build Phụ kiện vị diện cho Yukong

Phụ kiện Hiệu ứng
Trạm Phong Ấn Không Gian 2pc: Tăng 12% Tấn Công của người trang bị. Khi tốc độ của người trang bị từ 120 trở lên, Tấn Công tăng thêm 12%.

Cách chơi Yukong

Chúng tôi đang cập nhật!

Chiến kỹ Yukong

Tấn công thường

Lv.1 Arrowslinger
Đánh Đơn

Gây Sát Thương Số Ảo cho 1 kẻ địch chỉ định tương đương 50% Tấn Công của Yukong.

Chiến kỹ

Lv.1 Emboldening Salvo
Cường Hóa

Nhận 2 tầng “Roaring Bowstrings”, tối đa cộng dồn 2 tầng. Khi “Roaring Bowstrings” đang được kích hoạt, toàn phe ta sẽ tăng ?% Tấn Công, và giảm 1 tầng “Roaring Bowstrings” mỗi khi đồng đội kết thúc hiệp, ngoại trừ hiệp của Yukong khi sử dụng Chiến Kỹ.

Tuyệt kỹ

Lv.1

Sau khi sử dụng Tuyệt Kỹ, nếu “Roaring Bowstrings” đang được kích hoạt trên Yukong thì toàn phe ta tăng ?% Tỷ Lệ Bạo Kích và ?% Sát Thương Bạo Kích. Dồng thời gây Sát Thương Số Ảo cho 1 kẻ địch chỉ định tương đương ?% Tấn Công của Yukong.

Thiên phú

Lv.1 Diving Kestrel
Quấy Nhiễu

Tấn công thường của Yukong chỉ gây Sát Thương Số Ảo tương đương ?% Tấn Công lên kẻ địch chỉ định, nhưng sát thương này được tăng ?% Sát Thương Kích Phá. Hiệu ứng này sau 2 hiệp có thể kích hoạt lại.

Bí kỹ

Lv.1

Sau khi dùng Bí Kỹ sẽ tiến vào trạng Tốc Hành trong 20 giây. Ở trạng thái Tốc Hành sẽ tăng 35% Tốc Độ Di Chuyển, và nhận 2 tầng “Roaring Bowstrings” khi bắt đầu lần chiến đấu tiếp theo.

Viết bình luận