Home » Ma Trận Apophis và Chỉ Số | Tower of Fantasy

Ma Trận Apophis và Chỉ Số | Tower of Fantasy

 /><noscript><img decoding=

Internal Struggle là Ma trận Apophis lấy bối cảnh trong Tower of Fantasy. Tham khảo bài viết của chúng tôi để xem chỉ số của bộ Ma trận và các nhân vật được đề xuất nên sử dụng.

Chỉ số bộ ma trận Apophis


Emotion Slot Hatred


Mind Slot Giant Body


Belief Slot Weak Point


Memory Slot Confrontation

 

| Chỉ số Bộ 3 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 3 mảnh
0 ★ Gây sát thương cao hơn với HP thấp hơn. Gây sát thương tối đa khi HP là 20%. Sát thương có thể tăng lên đến 20%.
1 ★ Gây sát thương cao hơn với HP thấp hơn. Gây sát thương tối đa khi HP là 20%. Sát thương có thể tăng lên đến 25%.
2 ★ TGây sát thương cao hơn với HP thấp hơn. Gây sát thương tối đa khi HP là 20%. Sát thương có thể tăng lên đến 30%.

Nhân vật tốt nhất nên sử dụng

Meryl Huma Ene

Làm thế nào để có được Ma trận Apophis?

| Có được từ Roll Gacha

Bạn có cơ hội nhận được Matrix Apophis khi Roll từ gacha ma trận.

| Nhận được khi mở rương Boss Thế Giới

Bạn có thể có được Matrix Apophis sau khi đánh bại Boss Thế giới và mở rương bằng Chip vàng.

| Mở rương trong Joint Operation

Bạn có thể nhận được Matrix Apophis ngẫu nhiên từ Hoạt động chung.

| Tham gia Void Rifts

Bạn có thể có được Matrix Apophis sau khi hoàn thành Void Rift.

Hướng Dẫn Liên Quan

| Danh sách Ma trận theo Độ Hiếm

Độ Hiếm Ma Trận
N R SR SSR

 

| Danh sách Ma trận SR

Apophis Bai Ling Barbarossa Echo
Ene Frost Bot Hilda Pepper
Robarg Sobek

 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết “Matrix Apophis trong Tower of Fantasy”. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Tower of Fantasy, hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé.

Viết bình luận