Home » Ma Trận Bai Ling và Chỉ Số | Tower of Fantasy

Ma Trận Bai Ling và Chỉ Số | Tower of Fantasy

 width=

Deadly Lock là Ma trận Bai Ling lấy bối cảnh trong Tower of Fantasy. Tham khảo bài viết của chúng tôi để xem chỉ số của bộ Ma trận và các nhân vật được đề xuất nên sử dụng.

Advertisements

Chỉ số bộ ma trận Bai Ling


Emotion Slot Nth Power


Mind Slot Diverse


Belief Slot Fair Trade


Memory Slot Dissipation

 

| Chỉ số Bộ 3 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 3 mảnh
0 ★ Tăng 12% sát thương với các mục tiêu bị trọng thương.
1 ★ Tăng 15% sát thương với các mục tiêu bị trọng thương.
2 ★ Tăng 18% sát thương với các mục tiêu bị trọng thương.

Nhân vật tốt nhất nên sử dụng

Shiro Bai Ling

Làm thế nào để có được Ma trận Bai Ling?

| Có được từ Roll Gacha

Bạn có cơ hội nhận được Matrix Bai Ling khi Roll từ gacha ma trận.

| Nhận được khi mở rương Boss Thế Giới

Bạn có thể có được Matrix Bai Ling sau khi đánh bại Boss Thế giới và mở rương bằng Chip vàng.

| Mở rương trong Joint Operation

Bạn có thể nhận được Matrix Bai Ling ngẫu nhiên từ Hoạt động chung.

| Tham gia Void Rifts

Bạn có thể có được Matrix Bai Ling sau khi hoàn thành Void Rift.

Hướng Dẫn Liên Quan

| Danh sách Ma trận theo Độ Hiếm

Độ Hiếm Ma Trận
N R SR SSR

 

| Danh sách Ma trận SR

Apophis Bai Ling Barbarossa Echo
Ene Frost Bot Hilda Pepper
Robarg Sobek

 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết “Ma Trận Bai Ling trong Tower of Fantasy”. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Tower of Fantasy, hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé.

Viết bình luận