Home » Ma Trận Claudia và Chỉ Số | Tower of Fantasy

Ma Trận Claudia và Chỉ Số | Tower of Fantasy

 /><noscript><img decoding=

Lotus Moksha là Ma trận Claudia lấy bối cảnh trong Tower of Fantasy. Tham khảo bài viết của chúng tôi để xem chỉ số của bộ Ma trận và các nhân vật được đề xuất nên sử dụng.

Chỉ số bộ ma trận Claudia


Emotion Slot Innocent


Mind Slot Disoriented


Belief Slot Easy Does It


Memory Slot Blank Slate

 

| Chỉ số Bộ 2 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 2 mảnh
0 ★ Tăng sát thương thêm 13% khi đánh mục tiêu ở giữa không trung hoặc bắt đầu một cuộc tấn công trên không. Đặt lại bước nhảy kép khi đánh trúng mục tiêu đang bay trên không.
1 ★ Tăng sát thương thêm 17% khi đánh mục tiêu ở giữa không trung hoặc bắt đầu một cuộc tấn công trên không. Đặt lại bước nhảy kép khi đánh trúng mục tiêu đang bay trên không.
2 ★ Tăng sát thương thêm 20% khi đánh mục tiêu ở giữa không trung hoặc bắt đầu một cuộc tấn công trên không. Đặt lại bước nhảy kép khi đánh trúng mục tiêu đang bay trên không.
3 ★ Tăng sát thương thêm 23% khi đánh mục tiêu ở giữa không trung hoặc bắt đầu một cuộc tấn công trên không. Đặt lại bước nhảy kép khi đánh trúng mục tiêu đang bay trên không.

 

| Chỉ số Bộ 4 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 4 mảnh
0 ★ Đánh kẻ địch bằng kỹ năng sẽ giảm thời gian hồi của tất cả các kỹ năng vũ khí đi 1,5 giây và tăng sát thương của các kỹ năng phóng điện lên 36% trong 15 giây.
1 ★ Đánh kẻ địch bằng kỹ năng sẽ giảm thời gian hồi của tất cả các kỹ năng vũ khí đi 2 giây và tăng sát thương của các kỹ năng phóng điện lên 45% trong 15 giây.
2 ★ Đánh kẻ địch bằng kỹ năng sẽ giảm thời gian hồi của tất cả các kỹ năng vũ khí đi 2,5 giây và tăng sát thương của các kỹ năng phóng điện lên 54% trong 15 giây.
3 ★ Đánh kẻ địch bằng kỹ năng sẽ giảm thời gian hồi của tất cả các kỹ năng vũ khí đi 3 giây và tăng sát thương của các kỹ năng phóng điện lên 63% trong 15 giây.

Nhân vật tốt nhất nên sử dụng

Hướng Dẫn Liên Quan

| Danh sách Ma trận theo Độ Hiếm

Độ Hiếm Ma Trận
N R SR SSR

 

| Danh sách Ma trận SSR

Coco Ritter Crow Frigg Huma
King Meryl Nemesis Samir
Shiro Tsubasa Zero Claudia

 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết “Ma Trận Claudia trong Tower of Fantasy”. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Tower of Fantasy, hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé.

Viết bình luận