Home » Ma Trận King và Chỉ Số | Tower of Fantasy

Ma Trận King và Chỉ Số | Tower of Fantasy

 width=

Advocate of Violence là Ma trận King lấy bối cảnh trong Tower of Fantasy. Tham khảo bài viết của chúng tôi để xem chỉ số của bộ Ma trận và các nhân vật được đề xuất nên sử dụng.

Chỉ số bộ ma trận King


Emotion Slot One Man Army


Mind Slot Underground Ruler


Belief Slot Thrillseeker


Memory Slot Live to Fight

 

| Chỉ số Bộ 2 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 2 mảnh
0 ★ Khi mục tiêu bị phá giáp, tăng 8% sát thương trong 25 giây. Chỉ hiệu ứng của cấp cao nhất mới được áp dụng cộng dồn.
1 ★ Khi mục tiêu bị phá giáp, tăng 10% sát thương trong 25 giây. Chỉ hiệu ứng của cấp cao nhất mới được áp dụng cộng dồn.
2 ★ Khi mục tiêu bị phá giáp, tăng 12% sát thương trong 25 giây. Chỉ hiệu ứng của cấp cao nhất mới được áp dụng cộng dồn.
3 ★ Khi mục tiêu bị phá giáp, tăng 14% sát thương trong 25 giây. Chỉ hiệu ứng của cấp cao nhất mới được áp dụng cộng dồn.

 

| Chỉ số Bộ 4 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 4 mảnh
0 ★ Nếu có 2 kẻ địch trở lên ở gần, các đòn tấn công sẽ phục hồi lượng HP bằng 14% sát thương gây ra, tối đa 36% ATK mỗi 0,5 giây.
1 ★ Nếu có 2 kẻ địch trở lên ở gần, các đòn tấn công sẽ phục hồi lượng HP bằng 18% sát thương gây ra, tối đa 42% ATK mỗi 0,5 giây.
2 ★ Nếu có 2 kẻ địch trở lên ở gần, các đòn tấn công sẽ phục hồi lượng HP bằng 22% sát thương gây ra, tối đa 48% ATK mỗi 0,5 giây.
3 ★ Nếu có 2 kẻ địch trở lên ở gần, các đòn tấn công sẽ phục hồi lượng HP bằng 26% sát thương gây ra, tối đa 54% ATK mỗi 0,5 giây.

Nhân vật tốt nhất nên sử dụng

Hướng Dẫn Liên Quan

| Danh sách Ma trận theo Độ Hiếm

Độ Hiếm Ma Trận
N R SR SSR

 

| Danh sách Ma trận SSR

Coco Ritter Crow Frigg Huma
King Meryl Nemesis Samir
Shiro Tsubasa Zero Claudia

 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết “Ma Trận King trong Tower of Fantasy”. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Tower of Fantasy, hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé.

Viết bình luận