Home » Ma Trận Nemesis và Chỉ Số | Tower of Fantasy

Ma Trận Nemesis và Chỉ Số | Tower of Fantasy

 width=

Life Bridging là Ma trận Nemesis lấy bối cảnh trong Tower of Fantasy. Tham khảo bài viết của chúng tôi để xem chỉ số của bộ Ma trận và các nhân vật được đề xuất nên sử dụng.

Chỉ số bộ ma trận Nemesis


Emotion Slot Inner Drive


Mind Slot Alloy Cells


Belief Slot Refreshed


Memory Slot Teddy Bear

 

| Chỉ số Bộ 2 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 2 mảnh
0 ★ Khi một mục tiêu đang được hồi máu, ATK của họ tăng 8% trong 20 giây. Hiệu ứng này không cộng dồn và chỉ hiệu ứng của cấp cao nhất được áp dụng khi nhận được nhiều lần.
1 ★ Khi một mục tiêu đang được hồi máu, ATK của họ tăng 10% trong 20 giây. Hiệu ứng này không cộng dồn và chỉ hiệu ứng của cấp cao nhất được áp dụng khi nhận được nhiều lần.
2 ★ Khi một mục tiêu đang được hồi máu, ATK của họ tăng 12% trong 20 giây. Hiệu ứng này không cộng dồn và chỉ hiệu ứng của cấp cao nhất được áp dụng khi nhận được nhiều lần.
3 ★ Khi một mục tiêu đang được hồi máu, ATK của họ tăng 15% trong 20 giây. Hiệu ứng này không cộng dồn và chỉ hiệu ứng của cấp cao nhất được áp dụng khi nhận được nhiều lần.

 

| Chỉ số Bộ 4 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 4 mảnh
0 ★ Khi chữa trị cho bản thân hoặc Điện cực của bạn, mục tiêu được chữa lành sẽ nhận được một điện tích “Tia chớp”. Đòn đánh tiếp theo trong vòng 30 giây sẽ phóng tia sét lên mục tiêu, gây sát thương vôn bằng 240% vôn ATK và sát thương do Điện cực gây ra giảm 50%. Không thể được kích hoạt nhiều lần trong 10 giây. Phí “sét” không xếp chồng lên nhau. Chỉ hiệu ứng của cấp cao nhất mới được áp dụng khi nhận được nhiều lần.
1 ★ Khi chữa trị cho bản thân hoặc Điện cực của bạn, mục tiêu được chữa lành sẽ nhận được một điện tích “Tia chớp”. Đòn đánh tiếp theo trong vòng 30 giây sẽ phóng tia sét lên mục tiêu, gây sát thương vôn bằng 300% vôn ATK và sát thương do Điện cực gây ra giảm 50%. Không thể được kích hoạt nhiều lần trong 10 giây. Phí “sét” không xếp chồng lên nhau. Chỉ hiệu ứng của cấp cao nhất mới được áp dụng khi nhận được nhiều lần.
2 ★ Khi chữa trị cho bản thân hoặc Điện cực của bạn, mục tiêu được chữa lành sẽ nhận được một điện tích “Tia chớp”. Đòn đánh tiếp theo trong vòng 30 giây sẽ phóng tia sét lên mục tiêu, gây sát thương vôn bằng 360% vôn ATK và sát thương do Điện cực gây ra giảm 50%. Không thể được kích hoạt nhiều lần trong 10 giây. Phí “sét” không xếp chồng lên nhau. Chỉ hiệu ứng của cấp cao nhất mới được áp dụng khi nhận được nhiều lần.
3 ★ Khi chữa trị cho bản thân hoặc Điện cực của bạn, mục tiêu được chữa lành sẽ nhận được một điện tích “Tia chớp”. Đòn đánh tiếp theo trong vòng 30 giây sẽ phóng tia sét lên mục tiêu, gây sát thương vôn bằng 420% vôn ATK và sát thương do Điện cực gây ra giảm 50%. Không thể được kích hoạt nhiều lần trong 10 giây. Phí “sét” không xếp chồng lên nhau. Chỉ hiệu ứng của cấp cao nhất mới được áp dụng khi nhận được nhiều lần.

Nhân vật tốt nhất nên sử dụng

Hướng Dẫn Liên Quan

| Danh sách Ma trận theo Độ Hiếm

Độ Hiếm Ma Trận
N R SR SSR

 

| Danh sách Ma trận SSR

Coco Ritter Crow Frigg Huma
King Meryl Nemesis Samir
Shiro Tsubasa Zero Claudia

 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết “Ma Trận Nemesis trong Tower of Fantasy”. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Tower of Fantasy, hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé.

Viết bình luận