Home » Ma Trận Pepper và Chỉ Số | Tower of Fantasy

Ma Trận Pepper và Chỉ Số | Tower of Fantasy

 width=

Nonstop là Ma trận Pepper lấy bối cảnh trong Tower of Fantasy. Tham khảo bài viết của chúng tôi để xem chỉ số của bộ Ma trận và các nhân vật được đề xuất nên sử dụng.

Chỉ số bộ ma trận Pepper


Emotion Slot Sleeping Pill


Mind Slot Assembly Line


Belief Slot Armband


Memory Slot Surgical Scar

 

| Chỉ số Bộ 3 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 3 mảnh
0 ★ Tăng 10% tốc độ sạc vũ khí.
1 ★ Tăng 12,5% tốc độ sạc vũ khí.
2 ★ Tăng 15% tốc độ sạc vũ khí.

Nhân vật tốt nhất nên sử dụng

Làm thế nào để có được Ma trận Pepper?

| Có được từ Roll Gacha

Bạn có cơ hội nhận được Matrix Pepper khi Roll từ gacha ma trận.

| Nhận được khi mở rương Boss Thế Giới

Bạn có thể có được Matrix Pepper sau khi đánh bại Boss Thế giới và mở rương bằng Chip vàng.

| Mở rương trong Joint Operation

Bạn có thể nhận được Matrix Pepper ngẫu nhiên từ Hoạt động chung.

| Tham gia Void Rifts

Bạn có thể có được Matrix Pepper sau khi hoàn thành Void Rift.

Hướng Dẫn Liên Quan

| Danh sách Ma trận theo Độ Hiếm

Độ Hiếm Ma Trận
N R SR SSR

 

| Danh sách Ma trận SR

Apophis Bai Ling Barbarossa Echo
Ene Frost Bot Hilda Pepper
Robarg Sobek

 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết “Ma Trận Pepper trong Tower of Fantasy”. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Tower of Fantasy, hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé.

Viết bình luận