Home » Ma Trận Samir và Chỉ Số | Tower of Fantasy

Ma Trận Samir và Chỉ Số | Tower of Fantasy

 width=

Rational Liberation là Ma trận Samir lấy bối cảnh trong Tower of Fantasy. Tham khảo bài viết của chúng tôi để xem chỉ số của bộ Ma trận và các nhân vật được đề xuất nên sử dụng.

Chỉ số bộ ma trận Samir


Emotion Slot Future Focus


Mind Slot Just Kidding


Belief Slot Silver Bullet


Memory Slot Dearly Departed

 

| Chỉ số Bộ 2 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 2 mảnh
0 ★ Tăng sát thương dần dần lên 1% khi trúng mục tiêu. Chồng lên đến 10 lần. Kéo dài 1,5 giây.
1 ★ Tăng sát thương dần dần lên 1% khi trúng mục tiêu. Chồng lên đến 13 lần. Kéo dài 1,5 giây.
2 ★ Tăng sát thương dần dần lên 1% khi trúng mục tiêu. Chồng lên đến 16 lần. Kéo dài 1,5 giây.
3 ★ Tăng sát thương dần dần lên 1% khi trúng mục tiêu. Chồng lên đến 20 lần. Kéo dài 1,5 giây.

 

| Chỉ số Bộ 4 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 4 mảnh
0 ★ Tăng sát thương do nổ điện của Dual EM Stars lên 16% ATK.
1 ★ Tăng sát thương do nổ điện của Dual EM Stars lên 22% ATK.
2 ★ Tăng sát thương do nổ điện của Dual EM Stars lên 30% ATK.
3 ★ Tăng sát thương do nổ điện của Dual EM Stars lên 40% ATK.

Nhân vật tốt nhất nên sử dụng

Hướng Dẫn Liên Quan

| Danh sách Ma trận theo Độ Hiếm

Độ Hiếm Ma Trận
N R SR SSR

 

| Danh sách Ma trận SSR

Coco Ritter Crow Frigg Huma
King Meryl Nemesis Samir
Shiro Tsubasa Zero Claudia

 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết “Ma Trận Samir trong Tower of Fantasy”. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Tower of Fantasy, hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé.

Viết bình luận