Home » Ma Trận Shiro và Chỉ Số | Tower of Fantasy

Ma Trận Shiro và Chỉ Số | Tower of Fantasy

 width=

Poem of Departure là Ma trận Shiro lấy bối cảnh trong Tower of Fantasy. Tham khảo bài viết của chúng tôi để xem chỉ số của bộ Ma trận và các nhân vật được đề xuất nên sử dụng.

Advertisements

Chỉ số bộ ma trận Shiro


Emotion Slot Cat-like


Mind Slot Isolated


Belief Slot Great Singer


Memory Slot Longing for Sea

 

| Chỉ số Bộ 2 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 2 mảnh
0 ★ Tăng 15% sát thương và phá giáp đối với các mục tiêu có trên 50% HP.
1 ★ Tăng 19% sát thương và phá giáp đối với các mục tiêu có trên 50% HP.
2 ★ Tăng 22,5% sát thương và phá giáp đối với các mục tiêu có trên 50% HP.
3 ★ Tăng 26% sát thương và phá giáp đối với các mục tiêu có trên 50% HP.

 

| Chỉ số Bộ 4 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 4 mảnh
0 ★ Khi vào trận, tăng 20% sát thương trong 35 giây. Đặt lại 5 giây sau khi thoát khỏi trận chiến.
1 ★ Khi vào trận, tăng 25% sát thương trong 35 giây. Đặt lại 5 giây sau khi thoát khỏi trận chiến.
2 ★ Khi vào trận, tăng 30% sát thương trong 35 giây. Đặt lại 5 giây sau khi thoát khỏi trận chiến.
3 ★ Khi vào trận, tăng 35% sát thương trong 35 giây. Đặt lại 5 giây sau khi thoát khỏi trận chiến.

Nhân vật tốt nhất nên sử dụng

Hướng Dẫn Liên Quan

| Danh sách Ma trận theo Độ Hiếm

Độ Hiếm Ma Trận
N R SR SSR

 

| Danh sách Ma trận SSR

Coco Ritter Crow Frigg Huma
King Meryl Nemesis Samir
Shiro Tsubasa Zero Claudia

 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết “Ma Trận Shiro trong Tower of Fantasy”. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Tower of Fantasy, hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé.

Viết bình luận