Home » Ma Trận Swipe và Chỉ Số | Tower of Fantasy

Ma Trận Swipe và Chỉ Số | Tower of Fantasy

 width=

Swipe là Ma trận lấy bối cảnh trong Tower of Fantasy. Tham khảo bài viết của chúng tôi để xem chỉ số của bộ Ma trận và các nhân vật được đề xuất nên sử dụng.

Chỉ số bộ ma trận Swipe


Emotion Slot Handy Tool


Mind Slot Overheat


Belief Slot Might Makes Right


Memory Slot Hack & Slash

 

| Chỉ số Bộ 3 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 3 mảnh
0 ★ Giảm 4% sát thương nhận vào.

Nhân vật tốt nhất nên sử dụng

Huma Ene

Làm thế nào để có được ma trận Swipe?

| Mở rương trong Joint Operation

Bạn có thể nhận được Matrix Swipe ngẫu nhiên từ Hoạt động chung.

Hướng Dẫn Liên Quan

| Danh sách Ma trận theo Độ Hiếm

Độ Hiếm Ma Trận
N R SR SSR

 

| Danh sách Ma trận N

Savage Bloodline Swipe

 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết “Matrix Swipe trong Tower of Fantasy”. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Tower of Fantasy, hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé.

Viết bình luận