Home » Ma Trận Zero và Chỉ Số | Tower of Fantasy

Ma Trận Zero và Chỉ Số | Tower of Fantasy

 width=

Incredible Connection là Ma trận Zero lấy bối cảnh trong Tower of Fantasy. Tham khảo bài viết của chúng tôi để xem chỉ số của bộ Ma trận và các nhân vật được đề xuất nên sử dụng.

Chỉ số bộ ma trận Zero


Emotion Slot Survival of Fittest


Mind Slot Paranormal Calculation


Belief Slot Info Sort


Memory Slot Terminal Protocol

 

| Chỉ số Bộ 2 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 2 mảnh
0 ★ Khi sử dụng kỹ năng phóng điện để chuyển sang vũ khí hiện tại, nhận được một lá chắn bằng 150% ATK trong 6 giây.
1 ★ Khi sử dụng kỹ năng phóng điện để chuyển sang vũ khí hiện tại, nhận được một lá chắn bằng 200% ATK trong 6 giây.
2 ★ Khi sử dụng kỹ năng phóng điện để chuyển sang vũ khí hiện tại, nhận được một lá chắn bằng 250% ATK trong 6 giây.
3 ★ Khi sử dụng kỹ năng phóng điện để chuyển sang vũ khí hiện tại, nhận được một lá chắn bằng 300% ATK trong 6 giây.

 

| Chỉ số Bộ 4 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 4 mảnh
0 ★ Khi lá chắn đang hoạt động, bạn và đồng đội gây thêm 16% sát thương.
1 ★ Khi lá chắn đang hoạt động, bạn và đồng đội gây thêm 20% sát thương.
2 ★ Khi lá chắn đang hoạt động, bạn và đồng đội gây thêm 24% sát thương.
3 ★ Khi lá chắn đang hoạt động, bạn và đồng đội gây thêm 28% sát thương.

Nhân vật tốt nhất nên sử dụng

Hướng Dẫn Liên Quan

| Danh sách Ma trận theo Độ Hiếm

Độ Hiếm Ma Trận
N R SR SSR

 

| Danh sách Ma trận SSR

Coco Ritter Crow Frigg Huma
King Meryl Nemesis Samir
Shiro Tsubasa Zero Claudia

 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết “Ma Trận Zero trong Tower of Fantasy”. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Tower of Fantasy, hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé.

Viết bình luận