Home » Nhà ma | Play Together

Nhà ma | Play Together

 /><noscript><img decoding=

Nhà ma trong Play Together, còn được gọi là Ngôi nhà ma ám. Tòa nhà ma quái này chỉ có thể được tham quan vào ban đêm và là nơi diễn ra minigame Virus Zombie. “???” là một NPC nằm ngay bên ngoài cửa trước của ngôi nhà. Nói chuyện với ông ta cho phép Người chơi bắt đầu một vòng Virus Zombie.

Hướng dẫn liên quan

Viết bình luận