Home » Play Together: Hướng Dẫn Chơi Game » Danh sách NPC | Play Together

rất nhiều NPC trên khắp Đảo Kaia trong Play Together. Nhiều người trong số họ bán vật phẩm hoặc có sẵn nhiệm vụ. Để khám phá được tất cả các nhiệm vụ, bạn sẽ phải nắm rõ vị trí cũng như chức năng của các NPC trong trò chơi và phải biết họ nằm ở vị trí nào trên bản đồ. Hãy cùng tham khảo bài viết về Tất cả các NPC trong Play Together để biết rõ hơn về từng NPC nhé.

Trung tâm thành phố

Downtown

Louis

Mozar

Janitor

Jane Valjane

Bell Jerry

Ms. Hotdog

Rey

River Fischer

Rudah

Mega Mart

Deliveryman

Food Court Guy

Ms. Cashier

Pizza Store

Papa Mino

Sheba

CHAHONG Beauty Salon

CHAHONG

Junwon

Seoa

Theater

Simon

Home Town

Police Station

Leon

Hospital

Mr. Nurse

Unfriendly Doctor

Gas Station

Gas Station Clerk

Fire Department

Fireman

Post Office

Speedy Mailman

Khu cắm trại

Campsite Cabin

Dr. Farbe

Fireman

Tower Infinity

Tower Master

Tower Grand Master

Campsite

Melty Melt

Waterfall

Gandalp

Những NPC giới hạn thời gian

Những NPC này bạn sẽ tìm thấy quanh đảo Kaia trong một thời gian giới hạn, thường là cho một số sự kiện nhất định diễn ra.

Agent K

Agen MJ

Annie Vessary

Andy Vessary

Berry

Cherry

Dr. Fish

Esther

Franklin

Haru

Hedas

Ivy

Oh Taku

Piripiri

Mr. Slide

Ms. Promo

Q’pid

Inexperienced Santa

Rudolph