Công Cụ Tìm Kiếm Game Mobile | Game Search Engine | Privacy

Quyền Riêng Tư

Ở đây tại Game In, chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Vui lòng tìm thêm thông tin bên dưới liên quan đến thông tin chúng tôi thu thập từ bạn và cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin đó.

Khách truy cập Website: https://gamein.wiki

Giống như hầu hết các nhà điều hành trang Web, “Game In” thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân của loại trình duyệt web và máy chủ thường có sẵn, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu, ngày và giờ của mỗi khách truy cập. Mục đích của “Game In” trong việc thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân là để hiểu rõ hơn cách khách truy cập “Game In” sử dụng trang web của mình.

Thu thập thông tin nhận dạng cá nhân

Một số khách truy cập vào Website https://gamein.wiki, chọn cách tương tác với “Game In” theo cách yêu cầu mà “Game In” thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà “Game In” thu thập tùy thuộc vào bản chất của sự tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách truy cập đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cung cấp địa chỉ email của họ. Trong mỗi trường hợp, “Game In” chỉ thu thập những thông tin như vậy khi cần thiết hoặc phù hợp để hoàn thành mục đích tương tác của khách truy cập. “Game In” không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả dưới đây. Và khách truy cập luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, với lời cảnh báo rằng điều đó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động liên quan đến trang web.

Thống kê tổng hợp

“Game In” có thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của khách truy cập vào trang web của mình. Tuy nhiên, “Game In” không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả dưới đây:

Bảo vệ một số thông tin nhận dạng cá nhân

“Game In” chỉ tiết lộ thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân cho những nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết của mình (i) cần biết thông tin đó để xử lý thông tin đó thay mặt cho “Game In” hoặc cung cấp dịch vụ có sẵn trên trang web của “Game In” và ( ii) đã đồng ý không tiết lộ cho người khác. Khác với nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết của mình, như được mô tả ở trên, “Game In” chỉ tiết lộ thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân để đáp lại trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc yêu cầu chính phủ khác, hoặc khi GameIn tin tưởng rằng hợp lý cần thiết để bảo vệ tài sản hoặc quyền của “Game In”, bên thứ ba hoặc công chúng nói chung. “Game In” thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ chống lại việc truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân.

Cookie

Cookie là một chuỗi thông tin mà một trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại. “Game In” sử dụng cookie để giúp “Game In” xác định và theo dõi khách truy cập, việc sử dụng trang web https://gamein.wiki và tùy chọn truy cập trang web của họ. Khách truy cập “Game In” không muốn đặt cookie trên máy tính của họ nên đặt trình duyệt của họ từ chối cookie trước khi sử dụng trang web https://gamein.wiki, với một nhược điểm là các tính năng nhất định của trang web “Game In” có thể không hoạt động đúng nếu không có cookie.

Chuyển giao kinh doanh

Nếu “Game In”, bị mua hoặc trong trường hợp không chắc là “Game In” bị phá sản. Thông tin người dùng sẽ là một trong những tài sản được chuyển nhượng hoặc mua lại bởi bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng việc chuyển giao như vậy có thể xảy ra và bất kỳ người mua “Game In” nào cũng có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong chính sách này.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên bất kỳ trang web nào của chúng tôi có thể được phân phối cho người dùng bởi các đối tác quảng cáo, những người có thể đặt cookie. Cookies cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi lần họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để biên dịch thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, cung cấp các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng sẽ được bạn quan tâm nhất. Chính sách bảo mật này bao gồm việc sử dụng cookie của “Game In” và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào. Liên kết đến các trang web khác “Game In” có thể tạo các liên kết cho phép bạn truy cập các trang web của bên thứ ba. “Game In” không chịu trách nhiệm về nội dung xuất hiện trên các trang web đó và bạn nên tham khảo các chính sách của họ liên quan đến dịch vụ của họ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư này, hãy liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ colorman.brothers@gmail.com.

Thay đổi chính sách bảo mật

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, “Game In” có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư theo thời gian và theo quyết định riêng của “Game In”. “Game In” khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này xem có bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách bảo mật của nó không. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách bảo mật này sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với thay đổi đó.

Cập nhật lần cuối: 20/03/2020