Home » Tất Cả Nhân Vật Hòa Hợp Honkai: Star Rail

Tất Cả Nhân Vật Hòa Hợp Honkai: Star Rail

Hòa hợp là vận mệnh có khả năng thi triển hiệu ứng Buff cho phe ta, giúp tăng sức chiến đấu toàn đội. Hãy kiểm tra danh sách tất cả Nhân Vật Hòa Hợp trong Honkai: Star Rail mà bạn có thể sở hữu và chơi được. Tìm kiếm ngay cho mình nhân vật yêu thích nhất và bắt đầu chuyến hành trình của bạn nhé!

Tất cả nhân vật Hòa Hợp

Nhân vật Độ hiếm Nguyên tố
Asta 4★ Hỏa
Tingyun 4★ Lôi
Bronya 5★ Phong
 Yukong 4★ Số Ảo

Hướng dẫn liên quan

| Nhân vật theo Nguyên Tố

Nguyên Tố
Hỏa Lôi Phong Băng
Vật Lý Lượng Tử Số Ảo

 

| Nhân vật theo Độ Hiếm

Độ Hiếm
★★★★ ★★★★★

 

| Nhân vật theo Vận mệnh

Phân loại theo Vận mệnh
Hủy diệt Săn bắn Tri thức Hòa Hợp
Hư vô Bảo hộ Trù phú

Viết bình luận