Home » Tất Cả Nhân Vật Vật Lý Honkai: Star Rail

Tất Cả Nhân Vật Vật Lý Honkai: Star Rail

Dải ngân hà nắm giữ rất nhiều nhân vật độc đáo để tham gia cùng bạn trên chuyến tàu Astral. Dưới đây là tất cả các Nhân Vật Vật Lý trong Honkai: Star Rail mà bạn có thể sở hữu và chơi được. Hãy tìm kiếm cho mình nhân vật yêu thích nhất và bắt đầu chuyến hành trình của bạn nhé!

Tất cả nhân vật Vật Lý

Hướng dẫn liên quan

| Nhân vật theo Nguyên Tố

Nguyên Tố
Hỏa Lôi Phong Băng
Vật Lý Lượng Tử Số Ảo

 

| Nhân vật theo Độ Hiếm

Độ Hiếm
★★★★ ★★★★★

 

| Nhân vật theo Vận mệnh

Phân loại theo Vận mệnh
Hủy diệt Săn bắn Tri thức Hòa Hợp
Hư vô Bảo hộ Trù phú

Viết bình luận