Home » Tinh Hồn Honkai Star Rail Là Gì?

Tinh Hồn Honkai Star Rail Là Gì?

Tinh Hồn Honkai Star Rail được mở khóa sau khi hoàn thành một số nhiệm vụ đầu tiên trong trò chơi. Thông qua bài viết này, bạn có thể xem cách lấy Tinh Hồn và chúng dùng để làm gì trong trò chơi Honkai: Star Rail này.

Tinh hồn là gì?

| Nâng cao khả năng của nhân vật

Tinh Hồn giúp tăng cường khả năng của một nhân vật và cung cấp các buff vĩnh viễn mang lại lợi thế đáng kể trong trận đấu, như tăng tỷ lệ bạo kích, gây thêm sát thương và các loại tăng cường khác cho các kỹ năng của nhân vật.

Cách sử dụng tinh hồn

| Sử dụng Tinh Hồn tại menu Nhân vật

Bạn có thể sử dụng Tinh Hồn của một nhân vật bằng cách vào màn hình “Tinh Hồn” của nhân vật và chọn “Kích hoạt”. Bạn chỉ có thể kích hoạt các buff này bắt đầu từ buff đầu tiên đến tối đa là sáu.

Ngoài ra, Tinh Hồn của nhân vật không có bất kỳ mục đích sử dụng khác, vì vậy hãy tự do sử dụng hết chúng để tối đa hóa tiềm năng của nhân vật của bạn!

Cách sở hữu tinh hồn nhân vật

| Quay thông qua Banner Warp

Nếu bạn may mắn nhận được một nhân vật từ Banner Warps mà bạn đã sở hữu, thì nhân vật đó sẽ biến thành Tinh Hồn cho nhân vật đó.

| Nhận Tinh Hồn thông qua nhiệm vụ Khai phá

Tinh Hồn của nhân vật Nhà Khai Phá có thể được nhận thông qua tiến trình câu chuyện khi bạn hoàn thành các Nhiệm Vụ Khai Phá, thay vì quay Banner Warps.

Viết bình luận