Home » Wuthering Waves: Hướng Dẫn Chơi Game » Tất Cả Vũ Khí Wuthering Waves

Trong Wuthering Waves, vũ khí được phân thành 5 loại khác nhau gồm Broadblade, Gauntlets, Pistols, Rectifier và Sword. Bạn có thể tìm thấy danh sách Tất Cả Vũ Khí Wuthering Waves ở đây, kèm theo hướng dẫn sử dụng và cách nhận chúng.

Vũ Khí Wuthering Waves 5 sao

| Vũ khí 5 sao

Vũ khí Loại Hiệu ứng
Abyss Surges Gauntlets ATK +47
ATK +8%
Phục hồi năng lượng tăng 12.8%. Khi Kỹ năng cộng hưởng đánh trúng mục tiêu, Sát Thương đòn đánh thường tăng 10%. Khi Đòn đánh thường đánh trúng mục tiêu, Sát thương kỹ năng cộng hưởng tăng 10% và duy trì trong 8 giây.
Cosmic Ripples Rectifier ATK +40
ATK +12%
Phục hồi năng lượng tăng 12.8%. Khi Đòn đánh thường đánh trúng mục tiêu, Sát thương đòn đánh thường được tăng thêm 3.2%. Hiệu ứng này có thể cộng dồn tối đa 5 lần và duy trì trong 8 giây.
Emerald of Genesis Sword ATK +47
Crit Rate +5.4%
Phục hồi năng lượng tăng 12.8%. Khi Kỹ năng cộng hưởng đánh trúng mục tiêu, Tấn công tăng 6%. Hiệu ứng này có thể cộng dồn tối đa 2 lần và duy trì trong 10 giây.
Lustrous Razor Broadblade ATK +47
ATK +8%
Phục hồi năng lượng tăng 12.8%. Khi Kỹ năng cộng hưởng đánh trúng mục tiêu, Sát thương giải phóng cộng hưởng tăng 8%. Hiệu ứng này có thể cộng dồn tối đa 2 lần và duy trì trong 12 giây.
Static Mist Pistols ATK +47
Crit Rate +5.4%
Phục hồi năng lượng tăng 12.8%. Sau khi sử dụng Kỹ năng kết thúc, Tấn công của các thành viên trong tổ đội tăng 10%. Hiệu ứng này chỉ có thể cộng dồn 1 lần và duy trì trong 14 giây.
Stringmaster Rectifier ATK +40
Crit Rate +8%
Sát thương cộng hưởng được tăng thêm 12%. Sau khi sử dụng Giải phóng cộng hưởng hoặc Kỹ năng kết thúc, ATK +12%. Lưu ý rằng hai hiệu ứng này hoạt động độc lập và có thể cộng dồn tối đa 12 lần, mỗi lần tăng 12% ATK, với tổng cộng có thể lên đến 144% ATK. Hiệu ứng này kéo dài 2 giây.
Verdant Summit Broadblade ATK +47
Crit DMG +10.8%
Sát thương cộng hưởng được tăng thêm 12%. Mỗi lần sử dụng Kỹ năng mở đầu hoặc Giải phóng cộng hưởng, sát thương của Heavy Attack được tăng thêm 24%. Hiệu ứng này có thể cộng dồn tối đa 2 lần, mỗi lần tăng 24% sát thương, với tổng cộng có thể lên đến 48% sát thương. Hiệu ứng này kéo dài 14 giây.

Vũ Khí Wuthering Waves 4 sao

| Vũ khí 4 sao

Vũ khí Loại Hiệu ứng
Amity Accord Gauntlets ATK +27
DEF +14%
Tấn công tăng 20% và Sát thương đỡ đòn tăng 15% trong 8 giây khi Né tránh hoặc Lướt. Hồi phục một lượng Máu khi đánh trúng kẻ địch bằng Đỡ đòn. Hiệu ứng này có thể kích hoạt lại sau mỗi 6 giây
Augment Rectifier ATK +33
Crit Rate +4.5%
Sau khi sử dụng Giải phóng cộng hưởng, Tấn công bản thân tăng 15% và duy trì trong 15 giây.
Autumntrace Broadblade ATK +33
Crit Rate +4.5%
Sau mỗi lần sử dụng Đòn đánh thường hoặc Heavy Attack trúng mục tiêu, ATK tăng 10%, DEF tăng 18%, hiệu ứng kéo dài 10 giây. Hiệu ứng này có thể cộng dồn tối đa 3 lần.
Broadblade Broadblade ATK +33
Energy Regen +4.5%
Tấn công tăng 12% khi HP lớn hơn 80%. Khi HP thấp hơn 40%, hồi phục 5% Máu mỗi lần sử dụng Đòn đánh thường hoặc Heavy Attack trúng mục tiêu. Hiệu ứng này có thể kích hoạt lại sau mỗi 8 giây.
Cadenza Pistols ATK +27
Energy Regen +11.52%
Mỗi lần sử dụng Kỹ năng cộng hưởng, hồi phục 8 Năng lượng Concerto. Hiệu ứng này có thể kích hoạt lại sau mỗi 20 giây.
Comet Flare Rectifier ATK +33
HP +7%
Khi gây sát thương bằng Đòn đánh thường hoặc Heavy Attack, hồi máu tăng 3%, duy trì trong 8 giây, có thể chồng tối đa 3 lần, và hiệu ứng kích hoạt lại sau mỗi 0.6 giây.
Commando of Conviction Sword ATK +33
ATK +7%
Khi HP thấp hơn 15%, Sát thương của Heavy Attack tăng 15%. Chạm trúng kẻ địch bằng Heavy Attack hồi phục một lượng Máu cho nhân vật. Hiệu ứng hồi phục có thể kích hoạt lại sau mỗi 8 giây.
Dauntless Evernight Broadblade ATK +27
DEF +14%
Khi HP lớn hơn 80%, Tấn công tăng 8%. Khi HP thấp hơn 15%, tấn công kẻ địch bằng Đòn đánh thường hoặc Heavy Attack hồi phục 15 Máu. Hiệu ứng này có thể kích hoạt lại sau mỗi 8 giây.
Discord Broadblade ATK +27
Energy Regen +11.52%
Mỗi lần sử dụng Kỹ năng Cộng hưởng, hồi phục 8 Năng lượng Concerto. Hiệu ứng này có thể kích hoạt lại sau mỗi 20 giây.
Gauntlets Gauntlets ATK +31
Energy Regen +8.64%
Khi Né tránh hoặc Lướt, Tấn công tăng 8%, sát thương gây ra bởi đòn phản công Né tránh tăng 50%, và duy trì trong 8 giây. Khi đòn phản công Né tránh trúng mục tiêu, hồi phục 5% Máu cho Nhân vật, và có thể kích hoạt lại sau mỗi 6 giây.
Helios Cleaver Broadblade ATK +33
ATK +7%
Trong vòng 12 giây sau khi Nhân vật xuất hiện, ATK +3% cứ sau mỗi 2 giây, có thể cộng dồn tối đa 4 lần. Khi đạt đến 4 lớp, tất cả các lớp sẽ được thiết lập lại trong vòng 6 giây.
Hollow Mirage Gauntlets ATK +33
ATK +7%
Sau khi sử dụng Giải phóng Cộng hưởng, bạn nhận được 3 lớp hiệu ứng Giáp sắt, mỗi lớp tăng Tấn công và Phòng thủ 3%, có thể cộng dồn tối đa 3 lần. Mỗi lần nhận sát thương, hiệu ứng sẽ giảm 1 lớp.
Jinzhou Keeper Rectifier ATK +31
ATK +8%
Khi sử dụng Kỹ năng Mở đầu, Tấn công của bạn tăng 8%, Máu tăng 15%, duy trì trong 15 giây.
Lumingloss Sword ATK +31
ATK +8%
Sau khi sử dụng Kỹ năng Cộng hưởng, sát thương của Đòn đánh thường và Heavy Attack tăng 20%, duy trì trong 10 giây.
Lunar Cutter Sword ATK +33
ATK +7%
Sau khi Nhân vật xuất hiện, nhận được 6 lớp hiệu ứng Lời thề. Mỗi lớp tăng Tấn công 2%, có thể cộng dồn tối đa 6 lần, hiệu ứng có thể kích hoạt lại cứ 12 giây. Hiệu ứng giảm 1 lớp mỗi 2 giây, và khi đánh bại mục tiêu, nhân vật sẽ nhận thêm 6 lớp hiệu ứng Lời thề.
Marcato Gauntlets ATK +33
ATK +7%
Mỗi lần sử dụng Kỹ năng Cộng hưởng, hồi phục 8 Năng lượng Concerto. Hiệu ứng này có thể kích hoạt lại sau mỗi 20 giây.
Novaburst Pistols ATK +33
ATK +7%
Khi Né tránh hoặc Lướt, Tấn công tăng 4% trong 8 giây, có thể cộng dồn tối đa 3 lần.
Pistols Pistols ATK +31
ATK +8.1%
Khi Nhân vật không bị sát thương, Tấn công tăng 6% cứ sau 5 giây, có thể cộng dồn tối đa 2 lần và duy trì trong 8 giây. Khi bị sát thương, hiệu ứng sẽ giảm 1 lớp và hồi phục 5% Máu cho Nhân vật.
Rectifier Rectifier ATK +27
Energy Regen +11.52%
Khi vào chiến trường và kích hoạt Hiệu ứng Concerto, Tấn công tăng 60% trong 8 giây.
Scale Slasher Sword ATK +27
Energy Regen +11.52%
Mỗi lần sử dụng Kỹ năng Cộng hưởng, hồi phục 8 Năng lượng Concerto. Hiệu ứng này có thể kích hoạt lại sau mỗi 20 giây.
Stonard Gauntlets ATK +33
Crit Rate +4.5%
Sau khi sử dụng Kỹ năng Cộng hưởng, sát thương của Giải phóng Cộng hưởng của bạn tăng thêm 18%, hiệu ứng duy trì trong 15 giây.
Sword Sword ATK +31
ATK +8.1%
Khi HP thấp hơn 40%, sát thương của Heavy Attack tăng 24%. Khi Heavy Attack trúng mục tiêu, hồi phục 5% Máu. Hiệu ứng này có thể kích hoạt lại sau mỗi 8 giây.
Thunderbolt Pistols ATK +31
ATK +8.1%
Sau khi Đòn đánh thường hoặc Heavy Attack trúng mục tiêu, sát thương của Kỹ năng Cộng hưởng tăng 7% trong 10 giây. Hiệu ứng có thể cộng dồn tối đa 3 lần.
Undying Flame Pistols ATK +33
ATK +7%
Tấn công tăng 20% cứ sau 5 giây khi Nhân vật không bị sát thương, có thể cộng dồn tối đa 2 lần và duy trì trong 8 giây. Bị sát thương sẽ giảm 1 lớp và hồi phục 15 Máu cho Nhân vật.
Variation Rectifier ATK +27
Energy Regen +11.52%
Mỗi lần sử dụng Kỹ năng Cộng hưởng, hồi phục 8 Năng lượng Concerto. Hiệu ứng này có thể kích hoạt lại sau mỗi 20 giây.

Vũ Khí Wuthering Waves 3 sao

| Vũ khí 3 sao

Vũ khí Loại Hiệu ứng
Broadblade of Night Broadblade ATK +26
ATK +5%
Trong vòng 12 giây sau khi vào chiến trường, Tấn công của người sử dụng tăng 8% cứ sau mỗi 2 giây, tối đa 4 lần. Hiệu ứng này sẽ được thiết lập lại sau 6 giây khi đạt 4 lớp.
Broadblade of Voyager Broadblade ATK +24
Energy Regen +7.2%
Mỗi lần sử dụng Kỹ năng Cộng hưởng, hồi phục 8 Năng lượng Concerto. Hiệu ứng này có thể kích hoạt lại sau mỗi 20 giây.
Gauntlets of Night Gauntlets ATK +26
ATK +5%
Sau khi sử dụng Giải phóng Cộng hưởng, nhận được 3 lớp hiệu ứng Giáp. Mỗi lớp tăng Tấn công và Phòng thủ 8%, tối đa 3 lớp. Bị sát thương sẽ giảm 1 lớp.
Gauntlets of Voyager Gauntlets ATK +26
DEF +7%
Mỗi lần sử dụng Kỹ năng Cộng hưởng, hồi phục 8 Năng lượng Concerto. Hiệu ứng này có thể kích hoạt lại sau mỗi 20 giây.
Guardian Broadblade Broadblade ATK +26
ATK +5%
Sát thương của Đòn đánh thường và Heavy Attack tăng 12%.
Guardian Gauntlets Gauntlets ATK +24
DEF +9%
Sức mạnh của Giải phóng cộng hưởng tăng lên 12%.
Guardian Pistols Pistols ATK +24
ATK +7%
Sát thương của Kỹ năng Cộng hưởng tăng 12%.
Guardian Rectifier Rectifier ATK +26
ATK +5%
Sát thương của Đòn đánh thường và Heavy Attack tăng 12%.
Guardian Sword Sword ATK +24
HP +7%
Sát thương của Kỹ năng Cộng hưởng tăng 12%.
Originite: Type I Broadblade ATK +24
DEF +9%
Khi vào trận chiến và kích hoạt Hiệu ứng Hòa tấu, ATK tăng 3% trong 5 giây.
Originite: Type II Sword ATK +26
ATK +5%
Khi vào trận chiến và kích hoạt Hiệu ứng Hòa tấu, ATK tăng 5% trong 5 giây.
Originite: Type III Pistols ATK +26
ATK +5%
Khi né tránh phản công trúng mục tiêu, hồi phục 1.6% máu của chính nó và hiệu ứng này có thể kích hoạt lại mỗi 6 giây.
Originite: Type IV Gauntlets ATK +24
CRIT DMG +9%
Khi Đòn đánh thường trúng mục tiêu, hồi phục 0.5% máu của chính nó, hiệu ứng này có thể kích hoạt lại mỗi 3 giây.
Originite: Type V Rectifier ATK +24
HP +7%
Khi vào trận chiến và kích hoạt Hiệu ứng Hòa tấu, ATK tăng 5% trong 5 giây.
Pistols of Night Pistols ATK +26
ATK +5%
Khi né tránh hoặc lướt, nhân vật được tăng 8% ATK trong 8 giây. Hiệu ứng này cộng dồn tối đa 3 lần.
Pistols of Voyager Pistols ATK +24
ATK +7%
Khi sử dụng Kỹ năng Cộng hưởng, hồi phục 8 điểm Năng lượng Cộng hưởng và hiệu ứng này có thể kích hoạt lại mỗi 20 giây.
Rectifier of Night Rectifier ATK +26
ATK +5%
Khi Đòn đánh thường hoặc Heavy Attack gây Sát thương, hiệu ứng hồi phục tăng 8% trong 8 giây. Cộng dồn tối đa 3 lần. Thời gian kích hoạt lại là 0.6 giây.
Rectifier of Voyager Rectifier ATK +24
Energy Regen +7.2%
Khi sử dụng Kỹ năng Cộng hưởng, hồi phục 8 điểm Năng lượng Cộng hưởng và hiệu ứng này có thể kích hoạt lại mỗi 20 giây.
Sword of Night Sword ATK +26
ATK +5%
Cứ mỗi 12 giây, khi vào chiến trường, người mặc sẽ nhận được 6 tầng Hiệu ứng Thề Nguyện. Mỗi tầng Hiệu ứng Thề Nguyện tăng 8% ATK, tối đa 6 tầng. Mỗi 2 giây mất 1 tầng. Ngoài ra, còn nhận được 6 tầng Hiệu ứng Thề Nguyện khi đánh bại mục tiêu.
Sword of Voyager Sword ATK +24
Energy Regen +7.2%
Khi sử dụng Kỹ năng Cộng hưởng, hồi phục 8 điểm Năng lượng Cộng hưởng và hiệu ứng này có thể kích hoạt lại mỗi 20 giây.

Vũ Khí Wuthering Waves 2 sao

| Vũ khí 2 sao

Vũ khí Loại Hiệu ứng
Tyro Broadblade Broadblade ATK +22
ATK +3%
Tăng 5% tấn công cho nhân vật.
Tyro Gauntlets Gauntlets ATK +22
ATK +3%
Tăng 5% tấn công cho nhân vật.
Tyro Pistols Pistols ATK +22
ATK +3%
Tăng 5% tấn công cho nhân vật.
Tyro Rectifier Rectifier ATK +22
ATK +3%
Tăng 5% tấn công cho nhân vật.
Tyro Sword Sword ATK +22
ATK +3%
Tăng 5% tấn công cho nhân vật.

Vũ Khí Wuthering Waves 1 sao

| Vũ khí 1 sao

Vũ khí Loại Hiệu ứng
Training Broadblade Broadblade ATK +20
ATK +3%
Tăng 4% tấn công cho nhân vật.
Training Gauntlets Gauntlets ATK +20
ATK +3%
Tăng 4% tấn công cho nhân vật.
Training Pistols Pistols ATK +20
ATK +3%
Tăng 4% tấn công cho nhân vật.
Training Rectifier Rectifier ATK +20
ATK +3%
Tăng 4% tấn công cho nhân vật.
Training Sword Sword ATK +20
ATK +3%
Tăng 4% tấn công cho nhân vật.

Hướng dẫn liên quan

Danh mục Wuthering Waves
Mẹo & thủ thuật Nhân vật
Vũ khí Echoes
Nhiệm vụ