Home » Cách Chơi Huyền Thoại Ezreal ĐTCL Mùa 9

Cách Chơi Huyền Thoại Ezreal ĐTCL Mùa 9

Trước khi bạn tìm trận, bạn sẽ được lựa chọn một trong 15 Huyền Thoại từ danh sách Linh Thú. Chức năng của những Huyền Thoại này là đảm bảo rằng trong 3 vòng chọn lõi, bạn sẽ có ít nhất 1 lõi có liên quan đến Huyền Thoại mà bạn đã chọn. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ cách chơi Huyền Thoại Ezreal ĐTCL Mùa 9.

Thông tin về Huyền Thoại Ezreal ĐTCL Mùa 9

| Ezreal

Huyền Thoại này được chọn khi bạn muốn sở hữu nhiều trang bị từ đầu game. Việc sở hữu nhiều trang bị sớm giúp tăng sức mạnh cho đội hình của bạn mà không cần phải tốn thời gian nâng cấp chúng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho đội hình với nhiều carry, đặc biệt là Fast 8.

Vòng 2-1

  • Kho báu chôn giấu I: Trong 2 vòng đấu tiếp theo, nhận 1 trang bị thành phần ngẫu nhiên và 1 vàng ở đầu mỗi vòng đấu.
  • Kho báu chôn giấu II: Trong 3 vòng đấu tiếp theo, nhận 1 trang bị thành phần ngẫu nhiên và 1 vàng ở đầu mỗi vòng đấu.
  • Kho báu chôn giấu III: Trong 5 vòng đấu tiếp theo, nhận 1 trang bị thành phần ngẫu nhiên và 1 vàng ở đầu mỗi vòng đấu.

Vòng 3-2

  • Túi đồ cỡ tiểu: Nhận 1 trang bị thành phần ngẫu nhiên, 8 vàng và 1 Nam châm ma thuật.
  • Túi đồ cỡ đại: Nhận 2 trang bị thành phần ngẫu nhiên, 12 vàng và 1 Búa rèn.
  • Túi đồ cỡ khủng: Nhận 3 trang bị thành phần ngẫu nhiên, 15 vàng và 1 Máy sao chép tướng cỡ nhỏ.

Vòng 4-2

  • Món quà xứng đáng I: Tướng của bạn nhận 60 máu với mỗi trang bị đang mang.
  • Món quà xứng đáng II: Tướng của bạn nhận 111 máu với mỗi trang bị đang mang.
  • Món quà xứng đáng III: Tướng của bạn nhận 120 máu và 8% tốc độ đánh với mỗi trang bị đang mang.

Đề xuất đội hình khi chơi Huyền Thoại Ezreal

Huyền thoại Ezreal sẽ giúp bạn sở hữu nhiều trang bị hơn so với thông thường. Bạn có thể nhận thêm được nhiều mảnh trang bị. Điều này sẽ giúp bạn tối ưu được trang bị ngay từ khoảng thời gian đầu game.

Chúng tôi thường sử dụng huyền thoại Ezreal cho những đội hình Fast 8. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Ezreal cho những đội hình Reroll có khả năng comeback từ sớm. Tôi xin đề xuất một vài đội hình sau:

Hướng Dẫn Pro Build Champ
Kayle Azir Darius Katarina

Nội Dung Liên Quan

Viết bình luận